Mozaiková omítka

Dekorativní omítka z barevných a nebarevných kremičitých písků spojených speciálním
pojivem z akrylátové pryskyřice. Používá se na sokly, fasády a sloupy jako dekorační prvek pro exteriér a interiér. Vytváří homogenní vzhled beze spár, nanáší se nerezovými hladítky.

  • Barevná škála je neomezená.
  • Je odolná povětrnostním podmínkám, dešti, mrazu a oděru.
  • Je omyvatelná, paropropustná, mrazuvzdorná.

Základní barevné varianty

Ruční nanášení

Příprava podkladu: Podklad musí být rovný, pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice. Stávající vrstvy odzkoušet na nosnost. Nenosné organické vrstvy je nutno beze zbytku odstranit. Nenosné minerální vrstvy je nutno odstranit mechanicky. Klihové barvy důkladně omýt. Staré intaktní olejové a syntetické nátěry naleptat a očistit.

Nanášení: Nanášíme na zaschlý penetrační nátěr MosaicPrimer (nebo obdobný obsahující zrnka písku/jiné částice pro zdrsnění struktury). MosaicSystem KS vyžaduje dokonale rovný a hladký podklad. Výrobek nejprve důkladně rozmíchat pomalu běžícím rotačním míchadlem, natahovat hladítkem z ušlechtilé oceli na vyschlý podklad v síle zrna a jedním směrem rovnoměrně uhladit.

Ředění: MosaicSystem KS se dodává připravený k přímému použití. Pokud nutno, dle savosti podkladu a stavu objektu zředit nepatrně vodou.

Upozornění: do výrobku není dovoleno přimíchávat žádné další materiály.

Soubory ke stažení